Rabu, 26 Oktober 2011

Doa menutup rapat/pertemuan

Om anugraha manoharam,
devadatta nugrahaka,
arcanam sarwa pujanam,
namah saarwa nugrahaka,

Om ksama swamam jagadnatha,
sarwa papa hitankarah,
sarwa karya sidham dehi
pranamya suryeswaram
Om Santih, Santih, Santih, Om.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar