Senin, 24 Oktober 2011

Pengertian Mantram Hindu


 1. Pendahuluan.
  Ajaran agama Hindu adalah sanatana, tetap dari zaman dahulu sampai sekarang, namun pemahaman dan tata pelaksanaan hidup keagamaan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya umat Hindu di seluruh Indonesia dan tuntutan kehidupan modern dalam kehidupan beragama, maka perlu dilakukan peningkatan pembinaan. Salah satu dan pembinaan itu ialah menetapkan beberapa mantra yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari- hari bagi para walaka.

 2. Pengertian.
  Dalam kehidupan beragama umat Hindu ada tiga kewenangan pemakaian mantra atau syair pujaan yaitu:
  1. Untuk Sadhaka.
  2. Untuk Pemangku/ Pinandita.
  3. Untuk Walaka.
  Mantra- mantra yang ditetapkan ialah mantra- mantra untuk doa- doa sehari- hari, bukan untuk melaksanakan lokaparasraya. Mantra- mantra ini dipetik dari kitab suci Hindu. Mantra Tri
  Sandhya tetap dipakai untuk sembahyang Tri Sandhya.
 3. Mantra- mantra sehari- hari.
  1. Tujuan.
   Mantra ini diucapkan dengan tujuan untuk memuliakan Sanghyang Widhi dan memohon kerahayuan kepada- Nya.
  2. Sikap.
   Dalam mempergunakan mantra- mantra ini hendaknya mengambil sikap demikian rupa sehingga dapat mengucapkan mantra- mantra ini dengan penuh khidmat serta dilandasi
   dengan kesucian lahir batin. Mantra- mantra ini dapat diucapkan tanpa dilagukan dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing.
  3. Beberapa jenis mantra 
  Mantra Panganjali (Penghormatan) 
  OM SWASTYASTU

  Mantra Paramasanti
  OM SANTI, SANTI, SANTI 

   
 sumber(http://www.babadbali.com/canangsari/hkt-mantra-seharihari.htm)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar