Jumat, 11 November 2011

Narshima Mantra

Narashima Maha mantra mantra

Om Hrim kshraum ugram viram maha-vishnum
jvalantam sarvato mukham 
nrisimham bhishanam bhadram 
mrityur mrityum namamy aham
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar