Senin, 14 November 2011

Puja Mantra Siwaratri

MANTRA CIWALATRI
1. Mantra Upa Saksi ( Ciwa Raditya )
- Om   Aditya   sya   Paranjyotir,  Rakte   taja   namostute,
Sweta   pangkaja   madyaste,  Bhaskara   ya   namo   namah.
Om  Hrang  Hring  Sah  Parama  Siwa  Ditya  ya  namo  namah swaha.
2. Mantra Brahma
- Om   Isanosarwa   widyana,
Iswara   sarwa   bhutanam,
Brahmadipati   Brahman.
Siwastu   Sada   Siwa   ya,
Om Am  Brahma  namah.
3. Mantra Wisnu
Om   Giri  Pati  Maha  Wiryam,  Mahadewa  pratista  lingam,
Sarwa  Dewa  pranamyanam,  Sarwa  Jagat  pratistanam.
4. Mantra Iswara
- Om   Catur   Dewi   Maha   Dewi,   Catur    asrama  Bhatari,
Siwa   Jagatpati   Dewi,   Dhurga   Masarira   Dewi,
Om Anugraha   amrtta   sarwa  lara   winasanam  ya  nama  swaha.
5. Mantra Ghana
Om   Ghana   parama   tanggoyam,
Ghana   tatwa  para   yanamah,
Ghana dhiparama   pnoti.
Sukha  Ghana   ame   stute.
6. Mantra Giripati
Om   Am  Am  iripati  wandi,  Lokanatam  jagatpati,
Danesan  Arana  karanam,  Sarwa  Gunam  mohodyatam,
Om   Maha  Rudram  Maha  Sudham, Sarwa  roga    winasanam.
7. Mantra Hyang Kumara
- Om   Namah  Kumara  ya  sadhana  ya, Siki  dwaja  ya  pratimaya  loka
Sad   kartika  nanda  karya  ya   nityam,  namastute  tasme  dwaja
Puditam.

1 komentar:

  1. tolong seringkan dengan panduan yang lain..... janganada kesalahan terutama mantra no 4 skm

    BalasHapus