Senin, 21 November 2011

Uraian dan Arti Kata-kata dalam Tri Sandhya


 • Tri=tiga
 • Sandhya=sembahyang


 • Om=suku kata suci, lambang Sang Hyang Widhi
 • Bhur=bumi
 • Bhuvah=langit
 • Svah=sorga
 • Tat=itu
 • Savituh=savita
 • Varenyam=Tuhan
 • Bhargah=cemerlang
 • Devasya=Dewa: Tuhan
 • Dhimahi=marilah kita memusatkan pikiran
 • Dhiyah=pikiran
 • Yah=ia
 • Nah=kita
 • Prachodayat=semangat


 • Narayanah=Tuhan
 • Eva=hanya
 • Idam=ini
 • Sarva=semua
 • Yat=yang
 • Bhutam=yang telah ada
 • Yad=yang
 • Bhavyam=yang akan ada
 • Niskalankah=bebas dari noda
 • Niranjanah=bebas dari kotoran
 • Nirvikalpah=perubahan
 • Nirakhyatah=digambarkan
 • Suddah=suci
 • Devah=Dewa; Tuhan
 • Ekah=satu
 • Na=tidak
 • Dvitiyah=kedua
 • Asti=ada
 • Kascit=yang lain


 • Tvam=engkau
 • Sivah=Siwa; yang pengasih dan penyayang
 • Mahadevah=Mahadewa; Dewa yang Agung
 • Isvarah=Iswara; yang kuasa
 • Paramesvarah=penguasa yang tertinggi
 • Brahma=Brahma; yang mencipta
 • Visnuh=Wisnu; yang bekerja
 • Ca=dan
 • Rudrah=Rudra; yang mempralina
 • Purusah=purusa; jiwa alam semesta
 • Parikirtitah=dipanggil
 • Parikirtita=dipanggil


 • Papah=papa
 • Aham=hamba
 • Papakarma=perbuatan papa
 • Papatma=jiwa papa
 • Papasambhavah=kelahiran papa
 • Trahi=hendaknya engkau
 • Mam=lindungi hamba
 • Pundarikasa=yang bermata
 • tun-sabahya-bhyantarah=luar dalam lahir batin
 • sucih=suci; bersih


 • ksamasva=hendaknya engkau ampuni
 • mahadewa=Mahadewa
 • sarvaprani-hitankara=yang membuat kebahagiaan semua makhluk
 • moca=hendaknya engkau bebaskan
 • sarvapapebhyah=semua dosa
 • palayasva=hendaknya engkau lindungi
 • sadasiva=Siwa yang kekal; Tuhan


 • ksantavyah=hendaknya supaya diampuni
 • ksantavya=hendaknya supaya diampuni
 • kayikah=anggota badan
 • dosah=dosa
 • vacikah=kata-kata
 • mama=hamba
 • manasah=pikiran
 • pramadat=kelalaian
 • Santih=damai
 sumber : klik disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar