Rabu, 14 Desember 2011

Arathi

Om Jay jagadheesa harey Swami sathya sai harey
Bhaktha jana samrakshaka 2x Parthi maheshwara Om Jay jagadheesa harey

Sashi vadhana sree kara sarva prana pathey Swami sarva prana pathey
Aasritha kalpa latheeka 2x Aapadh bandhava Om Jay jagadheesa harey

Matha pitha guru dhaivam mari anthayu neevey Swami mari anthayu neevey
Nadha brahma jagan natha 2x Nagendra shayana Om Jay jagadheesa harey

Omkara roopa ojaswi Siva sai mahadeva Sathya sai mahadeva
Mangala arathi anduko 2x Mandhara giridhari Om Jay jagadheesa harey

Narayana narayana Om Sathya narayana narayana narayana Om
Narayana narayana Om Sathya narayana narayana Om
Sathya narayana narayana Om Om Jai sad guru deva (3x)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar