Kamis, 29 Desember 2011

Dewi Saraswathi adalah permaisuri Tuhan Brahma dan adalah Dewi kebijaksanaan danbelajar. Dewi Saraswati adalah dianggap sebagai personifikasi dari semua pengetahuan.Kehadirannya yang elegan dan ia digambarkan sebagai mengenakan sari putih murni danduduk di teratai putih mewakili kesucian dan kecemerlangan. Dewi Saraswati membawaVeena yang mewakili penguasaan atas organ-organ fisik dan tindakan mana Veenaadalah simbol kehidupan dan string adalah simbolis dari perasaan. Buku ia membawaadalah simbolis dari Pengetahuan. Angsa putih, teratai, dan ornamen kain putih adalah simbol kesucian dan kemurnian. Dewi Saraswati adalah dikatakan memiliki kekuatanpidato, kebijaksanaan dan belajar. Mantra Saraswati adalah mantra penting dan orang-orang berdoa kepadanya untuk bimbingan dan pengetahuan.


The Mantra of Saraswati
"Yaa Kundendu Tushaara Haaradhavalaa, Yaa Shubhravastraavritha


Yaa Veenavara Dandamanditakara, Yaa Shwetha Padmaasana


Yaa Brahmaachyutha Shankara Prabhritibhir Devaisadaa Vanditha


Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha Jaadyaapaha"

arti


"Semoga Dewi Saraswatiyang adil dan indah seperti bulan melati berwarna putih murnidan yang menyerupai tetesan embun karangan dinginyang menghiasi dalam pakaianputih berseri-seri, di sandaran tangan yang veena, dan yang tahtanya adalah bunga terataiputih, yang dikelilingi dan dihormati oleh para DewaLindungi aku Semoga Anda menghapus kelesuan saya dan mencerahkan hidupku dengan cahaya pengetahuan."

Another Mantra of this Goddess


"Om eim Saraswatyei Swaha"


sumber : klik disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar