Jumat, 09 Desember 2011

Mantra Persembahan Ghee

Om ayam ta idma atma jataveda stene dhyasva Vardhasva cedha vardhaya 
casman prajaya Pasubhir brahma varca senana dyena Samedhaya svaha
Idamagnaye jatavedase idam na mama (5x)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar