Jumat, 09 Desember 2011

Psasaadagrahanam

Om Vakrathunda mahakaya Soorya koti samaprabha
Nirvignam kuru me deva Sarva karyeshu sarvada

Tidak ada komentar:

Posting Komentar