Jumat, 09 Desember 2011

Shrí Ganapati Atharva Shírsham

Om Bhadram karnebhih s’rnuyama devah Bhadram pasyemakshabhiryajatrah
Sthirairangaistushtuvagumsastanubhih Vyasema devahitam yadayuh 
Svasti na indro vriddhasravah Svasti nah pusha visvavedah 
Svasti nastarkshyo arishtanemih Svasti no brihaspatirdadhatu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar