Jumat, 09 Desember 2011

Mantram Prasadham - Bhagavad Geetha 4-24, 15-14

Om Brahmaarpanam brahmahavir Brahmaaghau brahmanaahutam
Brahmaiva tena gantavyam Brahma karma samaadhinaa
Om Shantih Shantih Shantih

Tidak ada komentar:

Posting Komentar