Jumat, 09 Desember 2011

Mantram Narayani

Om Sarva mangala mangalye Shive sarvatha sadhike
Sharanye tryambake gauri Naraayani namostute Naraayani namostute

Tidak ada komentar:

Posting Komentar