Kamis, 01 Desember 2011

KAWITAN WARGA SARI - PENDAHULUAN SEMBAHYANG

Purwakaning angripta rumning wana ukir.
Kahadang labuh. Kartika penedenging sari.
Angayon tangguli ketur. Angringring jangga mure.


Sukania harja winangun winarne sari.
Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi.
Sampun ing riris sumar. Umungguing srengganing rejeng

Tidak ada komentar:

Posting Komentar